privacy

Happy Golden Feet springt zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons meedeelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Vanaf 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als GDPR) van kracht. Dit is een Europese verordening. Daarom lijsten we hier op wat uw rechten zijn en wat wij met uw gegevens doen en niet doen.

Eerst even uw rechten op een rijtje

  • u hebt te allen tijde recht op inlichtingen over uw gegevens
  • u hebt recht op correctie of vervollediging van uw gegevens
  • u hebt recht op schrapping van uw gegevens
  • u hebt recht op een beperking op de verwerking van uw gegevens
  • uw gegevens worden bijgehouden tot zolang dit wettelijk nodig is of eenvoudige aanvraag tot schrapping (indien mogelijk).

We stellen uw gegevens nooit en onder geen enkele conditie ter beschikking van derden, behalve in die gevallen waarin we door de overheid verplicht worden die aan een specifieke instantie van die overheid mee te delen.

Welke gegevens worden bijgehouden en waarvoor worden ze gebruikt?

Naam eigenaar, adres, telefoonnummer en email adres, worden zowel digitaal als op papier bewaard.

Deze gegevens worden later gebruikt voor het opstellen van contracten, voor het opmaken van facturen die dan verwerkt worden in de boekhouding en natuurlijk ook om contact op te kunnen nemen met u indien nodig tijdens het verblijf van uw viervoeter bij ons.